Etikettbroderi
Läst 834 ggr
parsley
2016-07-17, 10:28

Mätta Fock

Mätta Fock satt fängslad på Marstrands fästning och broderade sitt öde. 

Bild från  https://www.facebook.com/nordiskamuseet.se/

Då och då efterfrågas MÄTTA FOCKS BRODERADE KLAGOSKRIFT som en gång visades på museet men numera finns i magasin där den kan bevaras för framtiden.

Texten är en vädjan om nåd från Mätta Fock som år 1810 dömdes att mista högra handen, halshuggas och brännas på bål, för att hon förgiftat sin man, sergeanten Henrik Johan Fock, och två av sina barn. Hennes skuld kunde aldrig bevisas och klagoskriften är en nåpdeansökan för den orättvisa rättegång och dom som hon menar sig ha fått.

Ur Anteckningar om svenska kvinnor utg. 1864 av P.G.Berg:

"Ridderbielke, Metta Charlotta, gift med sergeanten Henrik Johan Fock, förgjorde 1802 sin man jemte tvänne sina barn genom gift, för att få gifta sig med sin amant, gifte skogvaktaren, sedermera roteringskarlen, Johan Fägercrantz, sedan Lilja kallad, som dömdes till 28 dygns vatten och bröd. Efter flera års sittande på bekännelse å Carlstens fästning, blef hon slutligen dömd att mista högra handen, halshuggas och å båle brännas, hvilket allt försiggick d. 7 Nov, 1810 å Fägredsmon i Westergöthland."

Läs hela den broderade texten på:http://digitaltmuseum.se/011023505179…

[

Nordiska museet / Nordic Museums foto.

](https://www.facebook.com/nordiskamuseet.se/photos/pcb.10153972946917732/10153972917827732/?type=3)[

Nordiska museet / Nordic Museums foto.

](https://www.facebook.com/nordiskamuseet.se/photos/pcb.10153972946917732/10153972918077732/?type=3)[

Nordiska museet / Nordic Museums foto.

](https://www.facebook.com/nordiskamuseet.se/photos/pcb.10153972946917732/10153972918262732/?type=3)

Upp till toppen