2017-05-09 14:09 #0 av: parsley

Artikel i GP om grafiskt broderi och slöjd i Västsverige.

http://www.gp.se/livsstil/l%C3%A4nge-leve-sl%C3%B6jden-1.4242769