2017-01-13 08:01 #0 av: parsley

Rösta på Angoragarnet

Angoragarnet är i final i en tävling om entreprenörer på landsbygden. Företaget tar fram garn som passar till modellerna i Bohusstickning. Man kan rösta t om 15 jan. 

https://www.landshypotek.se/var-kompetens/entreprenorskap/tavling/