2017-03-17 07:34 #0 av: parsley

Ytterligare några mappar med bilder från Lilli Zickermanns samlingar finns tillgängliga i Digitalt Arkiv. Lilli Zickermanns reste runt i Sverige i början av 1900-talet och dokumenterade textil.

http://www.hemslojden.org/om-hemslojden/zickermans-samlingar/?utm_campaign=cmp_672583&utm_medium=email&utm_source=getanewsletter