2017-02-22 07:59 #0 av: parsley

I en mödragrupp i Sydafrika kastar deltagarna ett garnnystan till varandra, samtidigt som man uttalar en positiv önskan av typen "hoppas du får en fin förlossning".

http://bloggar.hemmetsjournal.se/anna/2017/ett-spindelnat-av-goda-onskningar/