2017-01-26 10:45 #0 av: parsley

Stoff och Stils vår- och sommarkatalog finns ute nu. Den kan beställas mot portokostnad eller läsas på nätet.

https://www.stoffochstil.se/kataloger?utm_source=SE+subscribers&utm_campaign=5cb7d89fa1-EMAIL_CAMPAIGN_2017_01_25&utm_medium=email&utm_term=0_07866e09b9-5cb7d89fa1-174982621