2016-11-17 10:00 #0 av: parsley

Angoragarnet är med i en tävling på temat Din gård - din möjlighet anordnad av Landshypotek bank där man kan rösta på bidragen. Gillar man svensk, småskalig garnproduktion, så kan man alltså rösta på Angoragarnet, som tar fram angoragarn som bl a används till materialsatser för Bohusstickning. 

http://www.landshypotek.se/var-kompetens/entreprenorskap/tavling/