2016-06-05 11:25 #0 av: parsley

Selkie

Stickad sjal i shetlandsgarn. Gratis beskrivning från brittiska Love Knitting under ca 1 vecka. Skriven beskrivning på engelska, ej diagram. 

http://www.loveknitting.com/selkie-knitting-pattern-by-mandarines?t=WW_B&utm_medium=email&utm_campaign=040616_FP_MELODY&utm_source=Loveknitting&omhide=true