2016-05-13 13:08 #0 av: parsley

Hemslöjden har en slöjdkalender på sin hemsida med aktuella evenemang och kurser över hela landet.

http://www.hemslojden.org/slojdkalendern/?when=-1&where=-1&what=kurs