2016-03-08 08:39 #0 av: parsley

Antique pattern library

http://www.antiquepatternlibrary.org/html/warm/main.htm

Sida med gamla mönster och beskrivningar i olika tekniker. Mönstren är inte skyddade av upphovsrätt, eftersom de är så gamla. Sidan är på engelska.