2016-01-20 09:28 #0 av: parsley

Gesällbrev

Du som är utbildad inom ett hantverksyrke kan ansöka om att få avlägga ett gesällprov. Ett godkänt gesällprov belönas med ett gesällbrev som är ett internationellt bevis på din yrkesskicklighet. Inom handvävning, stickning, broderi och träslöjd är det Hemslöjden som bedömer och avgör vilka prov som ska godkännas. Läs mer om proven och breven på vår hemsida. Sista ansökningsdag är 1 februari

Hemslöjdens stipendier

I dagarna bestämdes summan för 2016 års stipendier. Totalt kommer 200 000 kronor att delas ut och av dem är 100 000 kronor sökbara. Läs mer omstipendierna på vår hemsida och sök senast den 1 april.

PS: just nu jobbar vi med att ta fram ett nytt ansökningssystem som beräknas vara färdigt i början av februari. Först då kan du lämna in din ansökan.

Information från Hemslöjdens nyhetsbrev