2015-12-18 18:24 #0 av: parsley

Hemslöjden listar ett antal aktuella utställningar med slöjdanknytning runt om i landet.  http://www.hemslojden.org/slojdkalendern/?when=-1&where=-1&what=utstallning-1