2015-08-24 10:04 #0 av: parsley

Stoff och Stils höstkatalog finns att beställa. Katalogen kostar 30 kr om man vill ha den hemskickad. Den kan också läsas on-line på Stoff och Stils hemsida. Förututom modetyger finns det även en katalog med hemtextil och en katalog med jultyger. http://www.stoffochstil.se/Information/Kontakt_os/Bestil%20Katalog.aspx