2015-04-01 11:55 #0 av: parsley

Intervju med en (trä)slöjdare i Blekinge. Hemslöjd är mer än produkter. http://commersen.lokaltidningen.se/hemslojd-ar-sa-mycket-mer-an-produkter-/20150331/artikler/704019759/2003