2015-03-26 09:34 #0 av: parsley

Nördic Knitting http://nordknit.blogspot.se/ eller Nordknit. Stickpod. Första delen är handlar om Alice Starmore.  Poden är på svenska. http://nordknit.blogspot.se/