2015-02-03 12:33 #0 av: parsley

Broderier från 1950- och 60-talen samt finska ryor visas på Handarbetets vänner på Djurgården i Stockholm.  http://www.hemslojden.org/activity/broderier-fran-50-och-60-talen/

En broderiutställning på samma tema visas även på Östergötlands Länsmuseum i Linköping.  http://ostergotlandsmuseum.se/subsites/2