2015-01-20 16:43 #0 av: parsley

Stickfest i väst 20-22 mars. Anmälan fr om 20 jan. Arrangemanget hålls på Grötö i Göteborgs norra skärgård.  http://stickfestivast.se/anmalan/