2014-11-11 11:03 #0 av: parsley

Två trådändars lilla kofta

Anna Braw, känd från Kyrkkaffebloggen och böckerna "Skicka och Sticka"  bloggar för Järbo och publicerar en beskrivning på en babykofta stickad uppifrån och ner.  Beskrivningen är gratis och på svenska. http://www.jarbo.se/tva-tradandars-lilla-kofta/