2014-10-30 22:16 #0 av: parsley

http://www.hemslojdensforlag.se/sv-se/hemsloejdens-foerlag/broderier-fraan-50-och-60-talen/

Broderier från 50- och 60-talen.  Ny bok från Hemslöjdens förlag. Release 6 dec i Linköping där länsmusumet kommer att ha en broderiutställning.