2014-05-20 19:54 #0 av: parsley

Stickläger i Fattigskogen, som ligger i närheten av Malung. Månadsskiftet juli-aug eller mitten av aug. Årligen återkommande.

http://stickamera.se/?page_id=696