2014-02-04 15:56 #0 av: parsley

Information från arrangörens facebooksida

Beskrivning Two Little Birds presenterar den mångbottnade textilutställningen,

TALFÖLJD

KERSTIN BJÖRK

8 februari – 4 mars
Vernissage 8 februari kl 12-16

Hjärtligt välkommen!

Kerstin Björk arbetar främst med broderi, ibland kompletterat av ljud och objekt. Broderierna byggs upp, tråd efter tråd, och bildar sluppmässigt en egen bildvärld där abstrakta former blandas med mer igenkännbara. Återkommande motiv i Kerstins arbeten är kors, fåglar och siffror. Hon försöker själv tyda och tolka sina broderade bilder genom olika sorts system, likt schiffer, som ibland ligger till grund för notsystem och ljudinstallationer.

Kersin Björk tog sin masterexamen från Textilkonst vid HDK våren 2013 och tilldelades Broderiakademins stipendium samma år. Kerstins är verksam i Göteborg och detta är hennes första separatutställning sedan hon avslutade studierna. Utställningen TALFÖLJD består av ett antal verk som tydligt visar hennes säregna uttryck och arbetsprocess, i hennes strävan att se och tolka världen runt omkring henne.