2013-03-14 14:06 #0 av: parsley

Nordisk hemslöjdsläger i Finland i början av juli. http://www.hemslojden.org/blog/1602/nordiskt-hemslojdslager/