2012-11-18 11:09 #0 av: parsley

Stoff och Stil i Göteborg (köpcenter Bäckebol) bjuder in till inspirationsdagar i november. Datum 20 samt 27 november.

http://www.stoffochstil.se/Andre_events/VIP.aspx