2012-06-11 15:37 #0 av: parsley

Hemslöjdsutställningen på Liljevalchs har stickning som tema t om 17 juni med diverse workshops.

http://www.liljevalchs.se/slojdkalender/vecka-24-stickning-i-fokus