2012-05-29 12:21 #0 av: parsley

Hemslöjdens 100 årsjubileum kommer att uppmärksammas även på bokmässan i Göteborg i september, med bl a seminarier.

http://www.bokmassan.se/sv/nyheter/nordiskt-pa-bokmassan/