2012-04-13 12:39 #0 av: parsley

Via Naturskyddsföreningen anordnas klädbytardagar runt om i landet den 21 april 2012.

http://www.kladbytardag.nu/

http://www.naturskyddsforeningen.se/natur-och-miljo/aktuellt/evenemang/kladbytardagen/kladbytardagar-pa-din-ort/

Ett återanvänt plagg motsvarar 20 nya plagg.